Home > sastra > IBU

IBU

July 7, 2010

Majalah iku diselehake nalika keprungu swara panggerenge mobil mandheg ing ngarep regol. Aku jumangkak ing teras. Dak inguk jam ing tembok kang kang tumplek ing duwur bupet muduhake wektu jam sepuluh bengi. Saka kursi teras dak sawang  Dian mudhun saka mobil lux kuwi, banjur jumangkak mlebu teras. Ing mburine bocah lanang bagus iku ngetutake.
Bocah lanang bagus sabaraan karo Dian iku terus uluk salam karo aku: “Sugeng dalu, Tante,” kandane semanank. Aku mesem. Dian lungguh njejeri lunguhku. “Kulo terusan, Tante, naming ngeteraken Dian,” Kandane maneh, lan ilang saktengahing wengi kang saya nglangut. Kaya nglangutake atiku. Dian isih lungguh ing sandingku. Ora kaya biasane, kang banjur mlebu ganti penganggon lan turu nganti esuk. Dak lirik anakku  wadon iku koyo ora jenjem. Sajak ana sing digagas, nanging ora kewetu.

“Durung ngnatuk Dian?” Pitakonku lirih.

“Mami ya during ngantuk?” Dian malah ganti takon. Ing langit ireng, mbulan kang sumebar edhum mancarake sinar timiba ing raine anakku wadon. Njalari rai kang ngancik dewasa iku katon kaya ngemu cahaya. Anakku pancen ayu. Ing umure ngncik wolulas taun iki, dheweke nduweni hak akngggo mangerteni donyane. Ndonya remaja kang kebak kaendahan.

“mami ya during ngantuk?”

Pangangenku ambyar dening pitakone Dian maneh.

“mami biasane melek tekan wengi ta, dain? Nunggu tekamu, tekanne masmu, banjur tekane Papimu”. Kandaku tanpa ragu. Dain nyawang aku sedela, banjur tumungkul. Sedhela banjur nyewang aku mneh lan ujal napas daawa. Kok beda karo biasane,ngono batinku.

“Dikan arep matur apa?” pitakonku sareh.

Anakku ragil  ora gag wangsulan. Anakku daksawang suwe ing mripatku. Dainb pancen kaya dene bocah cilik. Bocah cilik kang yen turu isih ngeloni padhane. Nangigng aku kudu nyadari yen dheweke asiki ngancik dewasa, lan mentas iki mau diterake pacangane mulih saka anggone malem minggon.

Advertisements
Categories: sastra
  1. pemudapemikir
    July 7, 2010 at 1:03 pm

    iya om. sedikit nulis jawi.

  2. July 7, 2010 at 8:09 am

    orang jawi…

  1. No trackbacks yet.
Comments are closed.